Thông báo 16/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: KL cuộc họp BCĐ thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang

Thể loại: Thông báo
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 16/TB-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 08/03/2019
Trích yếu: KL cuộc họp BCĐ thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: