Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành; Các Ban Quản lý khu du lịch tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài tài trợ khủng bố
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố về thực hiện kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố.

​Công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế.

UBND tỉnh chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị số 03/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Triển khai Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang năm 2019
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn vừa ký Ban hành Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang năm 2019.

Công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng giải quyết của Sở Nội vụ
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND Công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.

Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 246/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang.

Công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng và Ban Dân tộc tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành các quyết định công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng và Ban Dân tộc tỉnh.

Bàn giao các trạm chuyên ngành về UBND các huyện, thành phố
Ngày 1/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức bàn giao Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về UBND các huyện, thành phố.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh.

Tuổi trẻ Công an tỉnh xung kích trong đấu tranh phòng, chống ma túy
Cùng với phong trào thi đua “Công an Tuyên Quang làm theo lời Bác", phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lập thành tích kỷ niệm 50 thực hiện di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”; Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26/6/2019) tuổi...

Yêu cầu chủ động phòng chống thiên tai
Sở Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành công văn số 1004/SNN - TL, chủ động phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, xả lũ hồ thủy điện.

Triển khai sử dụng chữ ký số, chứng thực ký số trong các cơ quan nhà nước
Tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 – 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 16 lớp đào tạo, hướng dẫn sử...

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.

​Tuyên truyền, vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về tổ chức công tác tuyên truyền, vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thực hiện Nghị định 83 của Chính phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ tiêu thụ lợn và sản phẩm từ thịt lợn trên địa bàn tỉnh
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh về đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ tiêu thụ lợn và sản phẩm từ thịt lợn trên địa bàn tỉnh.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông,...

Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
UBND tỉnh vừa có công văn gửi Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố về thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Liên kết chuyên mục