Giọt nước giữa đại dương - Phim tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Phần 2)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2014) là vị tướng kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, gắn liền với lịch sử phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày chiến thắng, khi được hỏi về công lao của mình,...

Giọt nước giữa đại dương - Phim tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Phần 1)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2014) là vị tướng kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, gắn liền với lịch sử phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày chiến thắng, khi được hỏi về công lao của mình,...

Tài liệu tuyên truyền về phòng chống thuốc lá - Tiểu phẩm 9: Thuốc lá nâng cao sỹ diện
Tài liệu tuyên truyền về phòng chống thuốc lá - Tiểu phẩm 9: Thuốc lá nâng cao sỹ diện

Tài liệu tuyên truyền về phòng chống thuốc lá - Tiểu phẩm 8: Tác hại của việc hút thuốc lá
Tài liệu tuyên truyền về phòng chống thuốc lá - Tiểu phẩm 8: Tác hại của việc hút thuốc lá

Tài liệu tuyên truyền về phòng chống thuốc lá - Tiểu phẩm 4: Từ nay bố xin chừa
Tài liệu tuyên truyền về phòng chống thuốc lá - Tiểu phẩm 4: Từ nay bố xin chừa

Tài liệu tuyên truyền về phòng chống thuốc lá - Tiểu phẩm 7: Cái giá quá đắt
Tài liệu tuyên truyền về phòng chống thuốc lá - Tiểu phẩm 7: Cái giá quá đắt

Tài liệu tuyên truyền về phòng chống thuốc lá - Tiểu phẩm 6: Lận đận tình duyên vì thuốc lá
Tài liệu tuyên truyền về phòng chống thuốc lá - Tiểu phẩm 6: Lận đận tình duyên vì thuốc lá

Tài liệu tuyên truyền về phòng chống thuốc lá - Tiểu phẩm 5: Cũng chỉ tại sành điệu
Tài liệu tuyên truyền về phòng chống thuốc lá - Tiểu phẩm 5: Cũng chỉ tại sành điệu

Tài liệu tuyên truyền về phòng chống thuốc lá - Tiểu phẩm 3: Thuốc ơi là thuốc
Tài liệu tuyên truyền về phòng chống thuốc lá - Tiểu phẩm 3: Thuốc ơi là thuốc

Tài liệu tuyên truyền về phòng chống thuốc lá - Tiểu phẩm 2: Chú ở quê ra
Tài liệu tuyên truyền về phòng chống thuốc lá - Tiểu phẩm 2: Chú ở quê ra

Tài liệu tuyên truyền về phòng chống thuốc lá - Tiểu phẩm 1: Quán quen.
Tài liệu tuyên truyền về phòng chống thuốc lá - Tiểu phẩm 1: Quán quen.

Trường Sa - Việt Nam, Tập 4
Tuyển tập phim về đất nước con người Việt Nam

Trường Sa - Việt Nam, Tập 3
Tuyển tập phim về đất nước con người Việt Nam

Trường Sa - Việt Nam, Tập 2
Tuyển tập phim về đất nước con người Việt Nam

Trường Sa - Việt Nam, Tập 1
Tuyển tập phim về đất nước con người Việt Nam
Liên kết chuyên mục