HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH

Triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 46 /KH-UBND triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen
UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 921/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Chi nhánh; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 294/QĐ-UBND công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2019.

Khắc phục thiên hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo khắc phục thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND triển khai thi hành Luật Đặc xa năm 2018.

Tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.

Triển khai thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND triển khai thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1614/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp...

Tuyên Quang đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020
Ngày 08/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch hành động số 44/KH-UBND, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Chấn chỉnh hoạt động quản lý thông tin thuê bao di động
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, Chủ tịch và Tống Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương chỉ đạo và thực hiện các nội dung nhằm chấn chỉnh hoạt động quản lý thông tin thuê bao di động.

Chính sách mới về người lao động nước ngoài ở Nhật Bản
Chính sách mở rộng tiếp nhận lao động nước ngoài tại Nhật Bản chính thức có hiệu lực vào ngày 1/4.

Tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia vào 96 ngành đào tạo đại học
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ tuyển sinh 2019, tương ứng với 12 môn thi học sinh giỏi quốc gia, thí sinh đạt giải sẽ được xét tuyển thẳng vào 96 ngành đào tạo đại học.

Trang trước - Trang tiếp