Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
620/UBND-KGVX 14/03/2019 0:0 V/v tổ chức thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL
27/KH-UBND 13/03/2019 0:0 Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
190/QĐ-UBND 13/03/2019 0:0 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Tuyên Quang
24/KH-UBND 11/03/2019 0:0 về Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
25/KH-UBND 11/03/2019 0:0 về việc Phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ
73/QĐ-UBND 11/03/2019 0:0 về việc ban hành Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
72/QĐ-UBND 11/03/2019 0:0 về việc ban hành “Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2020”
548/UBND-KSTT 11/03/2019 0:0 V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2019
569/UBND-TH 11/03/2019 0:0 V/v chuẩn bị báo cáo Quý I; phương hướng, nhiệm vụ Quý II
16/TB-UBND 08/03/2019 0:0 KL cuộc họp BCĐ thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang
183/QĐ-UBND 07/03/2019 0:0 Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2018
540/UBND-ĐTXD 07/03/2019 0:0 V/v duy tu, bảo dưỡng các cầu thuộc Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên và các cầu trên đường giao thông nông thôn

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114