Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
144/UBND-KGVX 16/01/2019 0:0 V/v phối hợp triển khai thu nhập dữ liệu bản đồ số cho Đề án"Phát triển tri thức Việt số hóa"
135/UBND-NC 16/01/2019 0:0 V/v phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen"
122/UBND-TH 15/01/2019 0:0 V/v thực hiện Thông tư số 01/2019/ TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
121/UBND-TH 15/01/2019 0:0 V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
79/UBND-TH 09/01/2019 0:0 Thực hiện chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ
02/KH-UBND 08/01/2019 0:0 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
03/KH-UBND 08/01/2019 0:0 Phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
69/UBND-NC 08/01/2019 0:0 Triển khai thực hiện Quyết định số 2636/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ
73/UBND-NLN 08/01/2019 0:0 Về việc tổ chức và thực hiện Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019
67/UBND-THCB 07/01/2019 0:0 Thực hiện văn bản số 4327/BTTTT-CATTT ngày 21/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông
21/UBND-TH 04/01/2019 0:0 V/v dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ
03/UBND-KSTT 02/01/2019 0:0 V/v tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo các nội dung theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 12421/VPCP-KSTT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107