Đề xuất chế độ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy

7/12/2018 10:0

Tuyenquang.gov.vn: Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, các cơ sở cai nghiện ma túy công lập và ngoài công lập theo quy định của Luật phòng, chống ma túy; Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết Luật; trừ các khoản hỗ trợ có mục đích, địa chỉ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, hoặc các khoản hỗ trợ mà nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính đã có thỏa thuận về nội dung và mức chi.Cơ sở điều trị cắt cơn ghiện ma túy tại cộng đồng của thành phố Tuyên Quang.

Dự thảo nêu rõ mức ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Theo đó, ngân sách nhà nước đảm bảo tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện công lập.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 95% cho các chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sĩ (theo giá dịch vụ y tế do cấp có thẩm quyền quyết định đối với cơ sở y tế công lập thực hiện dịch vụ); điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường (căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ cao hơn) đối với các đối tượng gồm: Thương binh (bao gồm cả người hưởng chính sách như thương binh) theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; người bị nhiễm chất độc hóa học và suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo trong từng thời kỳ; người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa theo tiêu chí do địa phương xác định căn cứ điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; trẻ em mồ côi; người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng theo quy định của Luật Người khuyết tật.

Giai đoạn 2018-2020 thực hiện thí điểm hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại 15 cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập ở 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ.

Mức hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập thí điểm bằng mức hỗ trợ quy định đối với cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn cơ sở ngoài công lập tham gia thí điểm, thực hiện ký kết hợp đồng chi trả kinh phí hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở.

Ngoài các khoản ngân sách nhà nước đảm bảo, hỗ trợ; người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện công lập và ngoài công lập phải đóng góp các khoản chi phí khác bao gồm: sinh hoạt văn nghệ, thể thao; học văn hóa, học nghề (nếu đối tượng có nhu cầu), điện, nước, vệ sinh, khấu hao, hao mòn tài sản cố định, chi phí phục vụ, quản lý và các khoản chi phí hợp lý khác.
 
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục