Chăm lo, trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và giáp hạt năm 2019

13/12/2018 14:10

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có công văn số 3781/UBND-KGVX gửi Úy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về việc chăm lo, trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và giáp hạt năm 2019.Ảnh minh họa.

Để thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội, đảm bảo không người dân nào bị đói, không có Tết, góp phần ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và giáp hạt năm 2019, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố rà soát, nắm chắc tình hình đời sống gia đình chính sách người có công, gia đình chíụh sách xã hội còn khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ gia đình gặp tại nạn rủi ro, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, vùng sâu, vùng xa; chủ động bố trí ngân sách địa phương từ nguồn bảo đảm xã hội để hỗ trợ kịp thời cho các hộ gia đình, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Rà soát, xác định số hộ gia đình, số khẩu có nguy cơ thiếu đói lương thực trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và giáp hạt đầu năm 2019 để trợ giúp kịp thời, trường hợp vượt quá khả năng ngân sách của địa phương, UBND các huyện, thành phố có văn bản báo cáo UBND tỉnh để đề nghị Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ; văn bản đề nghị hỗ trợ gạo yêu cầu có đầy đủ thông tin về số hộ, số khẩu cần hỗ trợ, thời gian hỗ trợ (01 tháng đổi với hỗ trợ cứu đói dịp Tết và tối đa 03 tháng đối với hỗ trợ cứu đói giáp hạt), trong đó lưu ý xác định cụ thể nhu cầu gạo cần hỗ trợ dịp Tết và gạo hỗ trợ đói giáp hạt sau Tết.

Bên cạnh đó, chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ theo quy định và bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người đều có Tết, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm; thực hiện việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội theo đúng quy định. Phối hợp với Hội Người cao tuổi rà soát, lập danh sách, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, tổ chức thực hiện chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi tặng quà người cao tuối trên địa bàn theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND xã, phường, thị trấn hướng dẫn, nhắc nhở gia đình có người tâm thần quản lý tốt đối tượng, không để người tâm thần đi lang thang, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán; thường xuyên rà soát những người lang thang, ăn xin trên địa bàn, có biện pháp thu thập thông tin, liên hệ với gia đình, địa phương nơi người lang thang, người xin ăn cư trú để phối hợp tuyên truyền, vận động và đưa người lang thang, người xin ăn về nơi cư trú; đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng có dấu hiệu chăn dắt người xin ăn, người khuyết tật (nếu có). Tổ chức kiểm tra, giám sát việc cấp phát gạo cứu đói, quà tết và chi trả các chế độ, chính sách đối với người có công, chính sách trợ giúp xã hội tại các đơn vị, xã, phường, thị trấn. Kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý theo quy định đối với các sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện (nếu có).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, đôn đốc huyện, thành phố thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội; tổng hợp danh sách các gia đình chính sách người có công, gia đình chính sách xã hội còn khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị liên quan kịp thời chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh cho các gia đình chính sách người có công, người cao tuổi và các đối tượng chính sách khác trước Tết Nguyên đán. Phối hợp với UBND huyện, thành phố, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề nghị các bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo từ nguồn Trung ương cho các hộ có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và giáp hạt năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 5067/LĐTBXH-BTXH ngày 30/11/2018.

Các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội đối với các gia đình chính sách người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói, góp phần ổn định đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục