Thành lập Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang

27/12/2018 15:2

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 25/12, UBND tỉnh công bố Quyết định thành lập Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của ban. Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo.Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực
trao quyết định thành lập Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang.

Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban điều phối Dự án TNSP (Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn) với mục tiêu nhằm tiếp tục quản lý, điều phối hiệu quả hoạt động của các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài; đồng thời, vận động các nguồn đầu tư từ các nhà tài trợ quốc tế. Đồng chí Phạm Ninh Thái giữ chức vụ Giám đốc, đồng chí Nguyễn Văn Định giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang.         

Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email