Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng

2/1/2019 7:28

Tuyenquang.gov.vn: Không gian mạng là không gian hình thành từ hệ thống mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng interrnet, mạng máy tính, hệ thống thông tin để lưu trữ, xử lý, truyền tải, tìm kiếm, trao đổi khối lượng dữ liệu và thông tin khổng lồ theo thời gian thực; là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Không gian mạng vừa là công cụ, vừa là môi trường quản lý mọi hoạt động của con người trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, an ninh và quốc phòng, liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức, quốc gia và xuyên quốc gia. Không gian mạng quốc gia là không gian mạng do Chính phủ xác lập, quản lý và kiểm soát.Ảnh minh họa.
 
Vì không gian mạng là nơi tập trung một loại tài nguyên đặc biệt quan trọng, có giá trị nên cuộc chiến trên không gian mạng thường xuyên xảy ra. Tuy các cuộc chiến diễn ra thầm lặng nhưng rất quyết liệt vì đó chính là một phương thức để giành giật lợi ích quốc gia. Theo các chuyên gia, chiến tranh trên không gian mạng có khả năng gây ra những thiệt hại vật chất tương đương với việc sử dụng vũ lực. Việc làm sai lệch những thông tin quan trọng đủ gây ra những thiệt hại về sự thịnh vượng của một quốc gia tương tự như khi sử dụng vũ lực. Trong giai đoạn hiện nay, các quốc gia đã xây dựng hệ thống lý luận riêng, bộ chỉ huy riêng, lực lượng và phương tiện chuyên trách ở các cấp, từ chiến lược đến chiến dịch và chiến thuật để phục vụ chiến tranh trên không gian mạng.

Chiến tranh trên không gian mạng có những đặc điểm cơ bản là:

-  Độ tin cậy của thông tin trên không gian mạng rất khó để xác định vì không thể kiểm chứng nên khó phân biệt thông tin thật với thông tin giả và thông tin bị xuyên tạc.

- Thông tin trên không gian mạng có thể bị đánh cắp, làm biến dạng, thay đổi nội dung.

- Những thông tin có nội dung xấu độc dễ truyền tải và phát tán (thông tin về ma túy, kích động bạo lực, dâm ô, lừa đảo, khủng bố tinh thần…) tác động tiêu cực đến người sử dụng mạng, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể trở thành con tin của các thế lực chống phá nếu như quá phụ thuộc vào không gian mạng.

- Chủ quyền thông tin hiện nay là một thách thức nghiêm trọng đối với chủ quyền quốc gia. Điều đó buộc con người  phải thay đổi căn bản nhận thức về phương thức quản lý kinh tế - xã hội và tiến hành chiến tranh.

Là quốc gia có gần 50 triệu người sử dụng interrnet (chiếm 53% dân số, cao hơn mức trung bình của thế giới là 46,64%), nguy cơ lây nhiễm các mã độc, virut ở Việt Nam xếp vào loại cao nhất thế giới. Trong khi đó, khả năng cảnh báo nguy cơ chiến tranh trong không gian mạng lại thuộc loại thấp nhất thế giới. Một số nghiên cứu cho thấy người Việt Nam đang mất cảnh giác về nguy cơ chiến tranh trong không gian mạng, không nhận thức về sự an toàn, an ninh thông tin. Nguồn nhân lực chuyên môn của ta về chiến tranh trong không gian mạng còn yếu.

Để bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách và các biện pháp đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đối phó với các cuộc chiến tranh trong không gian mạng. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước đều thống nhất quan điểm chỉ đạo về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Năm 2015, Quốc hội đã ban hành Luật An toàn thông tin mạng. Năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2016/NĐ-CP về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14 vào ngày 12/6/2018 đã thông qua Luật An ninh mạng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2019. Đây là văn bản pháp lý quan trọng làm cơ sở cho các hoạt động bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trên không gian mạng. Luật dành 1 chương quy định về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Đây là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của Luật, thể hiện đầy đủ các biện pháp, hoạt động bảo vệ tương xứng với mức độ quan trọng của hệ thống thông tin này. Trong đó nêu ra tiêu chí xác định, lĩnh vực liên quan, quy định các biện pháp như thẩm định an ninh mạng, đánh giá điều kiện, kiểm tra, giám sát an ninh mạng và ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

Thời hiệu thi hành Luật An ninh mạng đã sắp tới gần. Nghiên cứu để hiểu rõ về Luật và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, đồng thời tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện cũng là cách thiết thực bày tỏ lòng yêu nước, tinh thần bảo vệ chủ quyền đất nước trên không gian mạng của mỗi công dân Việt Nam chúng ta.
                                                                             Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

  

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục