Khó khăn trong thu quỹ phòng, chống thiên tai

7/1/2019 9:58

Tuyenquang.gov.vn: Sau gần 4 năm thực hiện Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 14-10-2014 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, việc thu nộp quỹ phòng, chống thiên tai được xác định là nguồn lực quan trọng để hỗ trợ khắc phục hậu quả, ứng phó với thiên tai. Nhưng việc thu quỹ trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, năm nào cũng đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch đề ra.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngay sau khi thành lập, Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh đã hướng dẫn triển khai tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác lập kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai. Về cơ bản, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch thu nộp quỹ theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và văn bản hướng dẫn, đôn đốc của cơ quan quản lý quỹ. Theo đó, tổng kế hoạch đã được phê duyệt và giao kinh phí thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai từ năm 2015 đến tháng 10 năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh là trên 14,497 tỷ đồng. Trong đó, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh xây dựng kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai với kinh phí là trên 3,36 tỷ đồng; UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thu trên 9,5 tỷ đồng. Đến hết tháng 10 (thời điểm chốt thu quỹ), toàn tỉnh mới thu được gần 9,6 tỷ đồng, trong đó, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thu trên 2,6 tỷ đồng; còn lại là UBND các huyện, thành phố.  
 


Nhân viên Trạm khí tượng thủy văn tỉnh kiểm tra nền nhiệt, thiết bị đo mưa cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết cực đoan đến người dân. 

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc thu Quỹ phòng, chống thiên tai hiện vẫn còn chậm, nhất là tại các huyện, thành phố. Hiện nay, chỉ có UBND thành phố Tuyên Quang và UBND các huyện Na Hang, Lâm Bình, Hàm Yên, Yên Sơn lập tài khoản ủy quyền Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh tại địa phương. 

Hiện chưa có đơn vị nào lập đầy đủ kế hoạch cả 4 năm. Nhiều địa phương, việc thu nộp kinh phí theo kế hoạch được giao còn thấp, như thành phố Tuyên Quang hiện mới thu trên 897 triệu đồng, đạt 36,49%; huyện Sơn Dương thu gần 899 triệu đồng, đạt 52,05%; huyện Na Hang thu được hơn 536 triệu đồng, đạt 57,19%... Thậm chí, có một số đơn vị, 4 năm nay không thực hiện thu nộp quỹ theo kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân là do một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm triển khai hoặc triển khai chậm dẫn đến việc xây dựng kế hoạch và thu nộp quỹ chậm. Việc xây dựng kế hoạch và thu nộp quỹ của người lao động trên địa bàn các xã, phường gặp khó khăn do số lượng người cần rà soát lớn, có sự thay đổi hàng năm, kinh phí được trích để lại hỗ trợ người trực tiếp đi thu quỹ còn rất thấp. Chưa có đơn vị chủ quản giám sát, đôn đốc các đơn vị hạch toán độc lập trên địa bàn thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thu, nộp quỹ theo quy định. Thêm vào đó, cán bộ thực hiện nhiệm vụ về quỹ đều là kiêm nhiệm; ở cấp huyện, xã chưa có chế độ, kinh phí hỗ trợ chi cho các hoạt động của bộ máy quản lý.

Nguồn thu về Quỹ phòng, chống thiên tai ngoài trích nộp về trung ương sẽ được sử dụng hỗ trợ các địa phương trong việc hỗ trợ, khắc phục các sự cố do thiên tai gây ra. Theo đó, từ năm 2015 đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt chi với số kinh phí trên 7,037 tỷ đồng để điều tra đánh giá nhanh chỗ ở an toàn miền núi; mua sắm trang thiết bị và thuê 8 trạm đo mưa tự động; sửa chữa các công trình hạ tầng bị hư hỏng, thiệt hại do các đợt thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh… Vì vậy, để triển khai việc xây dựng kế hoạch, thu nộp Quỹ theo đúng quy định, phục vụ kịp thời các hoạt động phòng chống, giảm nhẹ thiên tai của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương nghiêm túc, khẩn trương hoàn thiện công tác thu nộp quỹ Phòng chống thiên tai từ năm 2015 đến hết năm 2018. Đối với việc lập kế hoạch thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai của người lao động trên địa bàn các xã, phường, thị trấn cần thực hiện ngay từ cuối tháng 12 năm trước và được giao chỉ tiêu thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai theo kế hoạch đầu năm của đơn vị trong năm sau. Đối với các đơn vị cố tình không thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, ngoài việc tuyên truyền, hướng dẫn, cần có chế tài xử phạt theo quy định. Có như vậy, việc thu nộp quỹ mới thực sự nhanh chóng, thuận lợi và đảm bảo tiến độ.

Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email