Tuyên Quang triển khai công tác báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại năm 2019

10/1/2019 15:1

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 10/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản và thông tin đối ngoại năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí: Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Xuân Thể, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.Các đồng chí đại biểu dự hội nghị.
 
Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 cơ quan báo chí; 1 cổng thông tin điện tử và 34 trang thông tin điện tử tổng hợp; 26 tập tin, đặc san, tập san của các sở, ngành cấp tỉnh xuất bản định kỳ; 1 tạp chí khoa học; 7 Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; 134 trạm truyền thanh cơ sở ở các xã, phường, thị trấn; 3 cơ quan báo chí Trung ương đặt cơ quan đại diện tại tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh có 176 hội viên, 5 chi hội nhà báo và 2 Câu lạc bộ trực thuộc.

Trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo nội dung tuyên truyền trên báo chí. Các cơ quan báo chí trong tỉnh, cơ quan đại diện, phóng viên thường trú đã nâng cao chất lượng nội dung tin bài; thông tin, tuyên truyền kịp thời, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh; tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương lớn của tỉnh; phát hiện, phản ánh một số vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, giúp cấp ủy, Chính quyền kịp thời nắm bắt để giải quyết, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Trong công tác thông tin đối ngoại, với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện, từng bước đưa công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; thông tin đậm nét về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh.

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh về vị trí, vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại; phát huy vai trò của báo chí trong công tác thông tin đối ngoại. Tăng cường sự phối hợp, trao đổi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, nhất là trước những sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước. Đẩy mạnh thực hiện Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020; thực hiện nghiêm định hướng thông tin tuyên truyền; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích theo quy định. Báo chí tiếp tục bám sát các vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, công tác điều hành của UBND tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng; phản ánh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đặc biệt là 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về báo chí, đặc biệt là Luật Báo chí năm 2016; chỉ đạo đội ngũ cán bộ, phóng viên thực hiện tốt Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam ban hành ngày 24/12/2018.

Tại hội nghị, các cơ quan báo chí đã phát biểu về những khó khăn trong triển khai các hoạt động báo chí, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để triển khai công tác báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên mục, bài viết phân tích chuyên sâu, mang tính định hướng, đóng góp, hiến kế xây dựng và phát triển cho tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, động viên những nhân tố mới, người tốt việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh ngăn chặn, phản bác kịp thời các thông tin xấu, độc, các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền về bảo vệ biển, đảo, biên giới. Tập trung tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là các lĩnh vực trọng tâm, các khâu đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tích cực tham gia các cuộc thi báo chí do tỉnh, trung ương phát động; xây dựng đội ngũ nhà báo, cộng tác viên tinh thông nghiệp vụ, giàu bản lĩnh chính trị, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu thông tin của nhân dân.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email