Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2018

10/1/2019 15:20

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 10/1 Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Toàn quốc tổng kết công tác Dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; ban dân vận các huyện, thành phố.
 


 Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu
 dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. Ảnh: Ngọc Hưng

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TƯ và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; quan tâm đến lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường chỉ đạo, triển khai “Năm dân vận chính quyền”, tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình trong nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Những kết quả quan trọng này đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ và tăng cường sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Năm 2019 Ban Dân vận Trung ương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Triển khai có hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Cán sự Đảng Chính phủ thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”. Tiếp tục nâng cao chất lượng các nội dung dân vận chính quyền, đó là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tổ chức thực thi pháp luật; thể chế hoá; giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khiếu kiện phức tạp, đông người; đạo đức công vụ; cải cách hành chính; cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền; góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác dân vận chính quyền năm 2018. Theo Thủ tướng, nếu làm tốt công tác dân vận thì chắc chắn đất nước sẽ phát triển ổn định và bền vững. Bằng tinh thần liêm chính, phục vụ, chúng ta đã củng cố niềm tin của nhân dân, huy động sức mạnh của toàn dân để phục vụ hiệu quả cho công cuộc phát triển. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị đội ngũ cán bộ dân vận phải sâu sát cơ sở, giúp đỡ nhân dân giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Trong năm 2019, cần tập trung làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là những vụ khiếu kiện đông người để khắc phục tình trạng khiếu kiện kéo dài; cùng với đó là quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, công tác dân vận của Đảng thời gian tới phải được thực hiện tích cực, mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký kế hoạch phối hợp tiếp tục thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”. 
 
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email