Chỉ đạo tổ chức và thực hiện Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

15/1/2019 7:4

Tuyenquang.gov.vn: Theo văn bản số 73/UBND-NLN, UBND tỉnh chỉ đạo, giao trách nhiệm về việc tổ chức và thực hiện Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019 trên toàn tỉnh.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham gia trồng cây tại khuôn viên
trụ sở Công an tỉnh Xuân Mậu Tuất 2018. Ảnh: Thành Công

Theo đó, thời gian tổ chức phát động “Tết trồng cây” Xuân Kỷ Hợi thực hiện thống nhất toàn tỉnh vào ngày 12/02/2019 (tức ngày 08 Tết âm lịch). UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các địa phương, các ngành chức năng kiểm tra công tác chuẩn bị và tham gia trồng cây với nhân dân địa phương, tránh phát động hình thức. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện "Tết trồng cây" Xuân Kỷ Hợi trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý, tích cực triển khai thực hiện tốt “Tết trồng cây” để góp phần thúc đẩy phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng năm 2019 đạt kết quả cao.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố để lựa chọn địa điểm thực hiện "Tết trồng cây" Xuân Kỷ Hợi của tỉnh. Đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh trước ngày 15/02/2019.
Lâm Sơn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục