Dáng dấp đô thị loại II bên dòng Lô

18/3/2019 21:38

Tuyenquang.gov.vn: Xác định nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng và phát triển đô thị là một trong những nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ thành phố Tuyên Quang đã tập trung các giải pháp lãnh đạo thực hiện hiệu quả, huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đưa thành phố trở thành “trung tâm” trong tổng thể không gian của tỉnh.Khu dân cư mới thuộc đường Trần Phú, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang). 

Những bước đi chắc chắn

Có thể nói, dáng dấp đô thị loại II của thành phố Tuyên Quang phát triển và định hình rõ nét bắt đầu từ khi có Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 19/1/2017 về xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Nghị quyết xác định lộ trình cụ thể với những mục tiêu, giải pháp mang tính khả thi, linh hoạt. Tiếp đó, UBND thành phố đã cụ thể hóa nghị quyết bằng Kế hoạch số 20/KH-UBND xây dựng phát triển thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II. Cùng với đó, các cấp ủy đảng thành phố đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thu hút mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm. Bên cạnh đó, đảng bộ thành phố đã chỉ đạo các xã, phường tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Với sự lãnh đạo đồng bộ, xuyên suốt từ cấp ủy thành phố đến cấp ủy cơ sở, việc phát triển đô thị của thành phố Tuyên Quang đã và đang được thực hiện đúng kế hoạch. Nhiều công trình trọng điểm được xây dựng. Hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư được hoàn thiện như khu dân cư Lý Thái Tổ, An Phú, Minh Thanh, Thịnh Hưng, Tân Phát. 

Từ năm 2015 đến năm 2018, thành phố đã giải phóng mặt bằng 58 công trình với tổng diện tích đất thu hồi là 93,32 ha của 50 tổ chức và 2.191 hộ gia đình, cá nhân với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ trên 278 nghìn tỷ đồng. Thành phố đã quan tâm bố trí ngân sách thanh toán vốn đầu tư cho các công trình theo nguyên tắc: Công trình đã phê duyệt quyết toán bố trí 100% vốn, công trình chuyển tiếp trong năm hoàn thành bố trí đến 90% vốn. Từ năm 2015 đến năm 2018, thành phố hoàn thiện hồ sơ quyết toán đối với 103 công trình kéo dài. 

Đồng chí Trần Xuân Thiểm, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hà cho biết, trong những năm qua, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình lớn như: Bệnh viện Đa khoa quốc tế An sinh, mở rộng Bệnh viện Y dược cổ truyền, xây dựng Nhà máy gạch không nung, Trung tâm Bảo dưỡng, bảo hành ô tô Tuyên Quang, dự án vườn sinh thái Bách Thảo Ngân; xây dựng hạ tầng các khu dân cư đô thị mới. Đảng bộ phường đã bám sát nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố, kế hoạch của UBND thành phố để thực hiện các công việc trên địa bàn phường, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tham gia tích cực trong công tác vận động giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân thực hiện các công trình nhà văn hóa, đường giao thông, cống rãnh thoát nước...

Lãnh đạo lập lại trật tự đô thị 

Đảng bộ thành phố xác định cùng với phát triển hạ tầng cần phải thực hiện song song với nhiệm vụ quản lý chặt chẽ, lập lại trật tự đô thị. Với sự lãnh đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự văn minh đô thị. Thành phố đã triển khai thực hiện Quy định trách nhiệm của người đứng đầu, công chức thực hiện nhiệm vụ về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng. Hàng năm, các xã, phường tổ chức ra quân nhắc nhở, kiểm tra và xử lý đối với các trường hợp vi phạm trật tự đô thị.

Từ năm 2017 đến nay, thành phố đã cơ bản lập lại trật tự đô thị tại các tuyến đường, phố trọng điểm như: đường Bình Thuận, Nguyễn Trãi, đường 17-8, Trần Hưng Đạo, Chiến thắng sông Lô, Tân Trào, đường Quang Trung... Ngay từ đầu năm, đảng bộ các xã, phường chỉ đạo UBND xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo và giao cho các tổ chức đoàn thể phụ trách các tuyến đường, phố văn minh, xây dựng các tuyến đường tự quản. Đảng bộ thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, phường giải quyết dứt điểm các kiến nghị của nhân dân liên quan đến đất đai, trật tự đô thị. 

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Minh Xuân cho biết, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ là xây dựng, phát triển đi đôi với quản lý chặt chẽ đô thị, UBND phường đã tổ chức ký cam kết với các hộ sản xuất kinh doanh, vận động nhân dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tự tháo dỡ, di dời, giải phóng mặt bằng khu ẩm thực tại tổ 14. Hiện nay, đã có 6 hộ tự giác tháo dỡ, giải phóng mặt bằng. UBND phường tích cực tham gia cùng cơ quan chức năng giải quyết vướng mắc về đất đai, tài sản bị thu hồi để xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường từ tổ 16, 17 đi đường Chu Văn An thuộc Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” giai đoạn 2. 

Để có một thành phố bên dòng Lô đang dần mang dáng dấp của một đô thị xứng tầm, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đầu mối giao thông của tỉnh xuất phát từ nghị quyết đúng đắn mang tính trọng điểm của Đảng bộ thành phố. Từ đó được cụ thể hóa thành những kế hoạch, chương trình, dự án với sự vào cuộc nghiêm túc, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, thành phố Tuyên Quang chắc chắn sẽ hoàn thành các tiêu chí xây dựng đô thị loại II đúng kế hoạch đề ra.  

Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email