Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị

19/3/2019 14:15

Tuyenquang.gov.vn: Sáng 19/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tại hơn 100 điểm cầu trên toàn quốc, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng KVPT; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.
 


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Phúc

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Kiên Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

 Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị đồng bộ, chặt chẽ, sát với tình hình thực tiễn. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành tham mưu, đề xuất với Ðảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng KVPT. Từng cấp tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 28 gắn với quan điểm, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Ban Chỉ đạo KVPT các cấp được thành lập và củng cố, kiện toàn đúng quy định, hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả. Quá trình tổ chức thực hiện, các cấp, các ngành luôn coi trọng chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mô hình điểm, tổ chức thanh tra, kiểm tra, diễn tập, sơ kết, rút kinh nghiệm, giải quyết kịp thời các bất cập, vướng mắc nảy sinh trong hoạt động của KVPT; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về KVPT và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoạt động KVPT từng bước được hoàn thiện, tập trung coi trọng xây dựng các tiềm lực như: Tiềm lực chính trị, tinh thần, tiềm lực kinh tế - xã hội; tiềm lực khoa học và công nghệ và tiềm lực quốc phòng, an ninh...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước biểu dương Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp, các ngành, địa phương trong 10 năm qua đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X). Hệ thống cơ chế, chính sách từng bước được hoàn thiện; cơ chế Ðảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nòng cốt là cơ quan quân sự, công an làm tham mưu và tổ chức thực hiện được vận hành thông suốt, hiệu quả. Nhận thức, trách nhiệm của toàn dân được nâng lên, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, khả năng phòng thủ của đất nước được tăng cường; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. 
 
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email