Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách hành chính

14/5/2019 18:2

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 14/5, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với 24 Bộ, ngành, 63 địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị.Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Phúc

Theo báo cáo, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 700 quyết định công bố 13.386 thủ tục hành chính được quy định tại 132 văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tiếp nhận 1.049 phản ánh, kiến nghị, trong đó đã xử lý 934 phản ánh, kiến nghị. Tính đến cuối tháng 4/2019, có 19/23 bộ, cơ quan, 54/63 địa phương ban hành Kế hoạch thực hiện nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021. 100% văn phòng bộ, địa phương đã tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Ở cấp tỉnh, đã có 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Đa số các địa phương đã nâng cấp Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh.

Làn sóng khởi nghiệp được hình thành đã huy động được nguồn vốn cho nền kinh tế, năm 2016, Việt Nam có 110 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới, năm 2017 có 127 nghìn doanh nghiệp và năm 2018 có hơn 131 nghìn doanh nghiệp được thành lập. Tính chung cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký tăng thêm thì năm 2018 ước tính các doanh nghiệp đã bổ sung cho nền kinh tế 3,9 triệu tỷ đồng. Đây là những ví dụ cụ thể của việc cải cách thủ tục hành chính hiệu quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, những kết quả đã đạt được trên chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, năm 2019 cần đặt ra yêu cầu nhiệm vụ cần phải cải cách mạnh mẽ hơn và thực chất hơn nữa về: Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm điều kiện kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm điều kiện không cần thiết, các thủ tục gây rào cản cho doanh nghiệp. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực, chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến hơn nữa về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và gửi nhận văn bản điện tử.

PV


 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục