Giọt nước giữa đại dương - Phim tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Phần 3)

25/4/2017 10:24

Tuyenquang.gov.vn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2014) là vị tướng kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, gắn liền với lịch sử phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày chiến thắng, khi được hỏi về công lao của mình, ông nói: "Mình chỉ là giọt nước giữa đại dương"

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục