Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

19/8/2019 16:16

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 101/KH-UBND phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì đối thoại với công dân. Ảnh: Việt Hòa

Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; hạn chế tối đa các vụ khiếu nại, tố cáo đông người kéo dài, phức tạp trong các ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Tuyên Quang và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại Hà Nội.

Theo đó, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh căn cứ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và kết quả rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh để lập danh mục những huyện có vụ việc đông người, phức tạp đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và về Trung ương khiếu kiện; phân loại, đề xuất phương án xử lý kịp thời, định kỳ báo cáo Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh. Thành lập Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo mới phát sinh để kịp thời xem xét, giải quyết. Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tốt việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo và những địa bàn xảy ra khiếu kiện đông người để kịp thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương giải quyết, không để phát sinh “điểm nóng”. Bố trí cán bộ Ban Tiếp công dân tỉnh thường xuyên trực tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh thường xuyên liên hệ với Trụ sở Tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước về tình hình công dân của tỉnh kéo về Trung ương khiếu kiện, kịp thời đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý. Trường hợp công dân tụ tập đông người trước trụ sở UBND tỉnh khiếu kiện, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp tham gia vận động công dân về Trụ sở tiếp công dân của tỉnh để tiếp và hướng dẫn, giải thích công dân. Đối với vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người phải báo cáo kiến nghị ngay với cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện, thành phố và các Phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến khiếu kiện ở các địa phương, dự báo các tình huống có thể xảy ra; có phương án ứng phó với những tình huống phức tạp và có biện pháp ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động khiếu kiện đông người. Bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, huyện; chủ động phối hợp với các ngành liên quan có phương án xử lý đối với trường hợp đông người tụ tập khiếu kiện trước trụ sở các cơ quan hành chính ở tỉnh. Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh thu thập, củng cố chứng cứ lập hồ sơ để có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, các vụ việc Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tổ chức tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013. Phối hợp với Văn phòng ỦUBND tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh trong việc giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01-CT-UBND ngày 01/2/2019 của UBND tỉnh về tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh công dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, tổ chức đối thoại, chủ động, quyết liệt, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở, địa phương; có biện pháp hữu hiệu, không để công dân tập trung khiếu kiện ở các cơ quan Trung ương, các cơ quan tỉnh. Thành lập tổ công tác, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh khi công dân tập trung khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp lên tỉnh, Trung ương thì chủ động bố trí phương tiện, cán bộ tổ chức đối thoại, vận động, hỗ trợ, có biện pháp hữu hiệu để công dân trở về địa phương giải quyết, quản lý, nhất là vào các ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Tuyên Quang và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường, thị trấn tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền.Tập trung lực lượng giải quyết các vụ việc phức tạp, có khả năng khiếu kiện đông người khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và đề nghị của Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh. Tiếp tục rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh để thống nhất phương án giải quyết dứt điểm với các ngành cấp tỉnh; hoàn thành kế hoạch giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố năm 2019 thuộc thẩm quyền. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 26/01/2019 của UBND tỉnh để mọi người dân hiểu, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và chấp hành.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục