Sở hữu Trí tuệ & Cuộc sống - Số 8

23/5/2017 11:15

Tuyenquang.gov.vn:

Sở hữu Trí tuệ & Cuộc sống - Số 8

Chỉ đạo thực hiện:

UBND tỉnh Tuyên Quang
Quản lý thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Phối hợp thực hiện: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Phát sóng: Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang
Sản xuất: MAYMedia
   
Nội dung chương trình: 1- Bản tin "Sở hữu trí tuệ và Cuộc sống"
  2- Phóng sự
  3- Tương tác truyền hình
  4- Hỏi đáp pháp luật

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục