Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
2506/UBND-KGVX 30/08/2019 0:0 V/v mời, đón tiếp đại biểu dự Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Thành Tuyên năm 2019
893/QĐ-UBND 30/08/2019 0:0 Phê duyệt chủ trương đầu tư nhiệm vụ Xây dựng hệ thống quản lý,công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang
84/TB-UBND 30/08/2019 0:0 Về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức về Chính quyền tỉnh Tuyên Quang
21/2019/QĐ-UBND 29/08/2019 0:0 Ban hành Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2484/UBND-TH 28/08/2019 0:0 V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2019
874/QĐ-UBND 27/08/2019 0:0 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
2461 /UBND-KGVX 27/08/2019 0:0 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước trong dịp Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Thành Tuyên năm 2019
2466 /UBND-NC 27/08/2019 0:0 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
874/QĐ-UBND 27/08/2019 0:0 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
2457/UBND-TH 26/08/2019 0:0 V/v Đoàn phóng viên Hãng truyền hình EBS (Hàn Quốc) đến hoạt động tại tỉnh
2456/UBND-KGVX 26/08/2019 0:0 V/v đề nghị hỗ trợ giới thiệu, tuyên truyền Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Thành Tuyên năm 2019
2443/UBND-ĐTXD 26/08/2019 0:0 V/v tổ chức thực hiện Tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường -tháng 9/2019

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Liên kết chuyên mục