Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Bãi bỏ Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh TUyên Quang ban hành Quy định đánh giá thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 13/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/12/2018
Trích yếu: Bãi bỏ Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh TUyên Quang ban hành Quy định đánh giá thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: