Quyết định 1601/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa; danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 27 Thủ tục hành chính
Số ký hiệu: 1601/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 27/12/2018
Trích yếu: Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa; danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: