Công văn 1336 /UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v gửi văn bản điện tử đã ký số trên trục liên thông văn bản Quốc gia, trục liên thông văn bản nội tỉnh

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 17 Thông tin - Truyền thông
Số ký hiệu: 1336 /UBND-NC
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 18/05/2019
Trích yếu: V/v gửi văn bản điện tử đã ký số trên trục liên thông văn bản Quốc gia, trục liên thông văn bản nội tỉnh
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục