Công văn 1383 /UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh: v/v cung ứng dịch vụ thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 17 Thông tin - Truyền thông
Số ký hiệu: 1383 /UBND-TH
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 23/05/2019
Trích yếu: v/v cung ứng dịch vụ thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục