Công văn 1440 /UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v thực hiện một số nhiệm vụ công tác cải cách hành chính

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 27 Thủ tục hành chính
Số ký hiệu: 1440 /UBND-NC
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 29/05/2019
Trích yếu: V/v thực hiện một số nhiệm vụ công tác cải cách hành chính
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục