Tăng mức trợ cấp hàng tháng cho quân nhân xuất ngũ 16/10/2017 10:4

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 242/2017/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất......
Đến tháng 09/2017 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,88%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 06/10/2017 14:30
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Phòng, chống nguy cơ suy thoái nguồn nước 18/10/2017 13:3

Tỉnh ta vừa công bố danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, qua đó góp phần phòng chống nguy cơ suy thoái nguồn nước, nhằm kịp thời bảo vệ nguồn nước và các giá trị gắn liền với nguồn nước....
Liên kết chuyên mục