Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang tổng kết công tác năm 2016

12/1/2017 8:21

Tuyenquang.gov.vn: Sáng ngày 10/01, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2016, KBNN Tuyên Quang đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự điều hành của KBNN Việt Nam tổ chức triển khai quản lý quỹ Ngân sách nhà nước (NSNN) có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác thu, KBNN Tuyên Quang đã phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế, Tài chính và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tập trung đầy đủ các khoản thu vào NSNN, hạch toán phân chia cho các cấp ngân sách theo tỷ lệ quy định. Tổng thu NSNN năm 2016 qua Kho bạc đạt 1.592 tỷ đồng, bằng 108,9% so với dự toán được giao và bằng 115% so với cùng kỳ năm trước.
 


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho KBNN Tuyên Quang.

Cùng với làm tốt công tác thu NSNN, KBNN Tuyên Quang đã thực hiện tốt công tác quản lý kiểm soát chi NSNN. Tổng chi NSNN năm 2016 đạt 7.434 tỷ đồng, bằng 104 % so với năm 2015 (trong đó chi thường xuyên đạt 5.263 tỷ đồng, chi XDCB đạt 2.171 tỷ đồng). Trong công tác kiểm soát chi thường xuyên, KBNN đã phối hợp với cơ quan Tài chính trên địa bàn kiểm soát chặt chẽ các khoản chi đảm bảo đúng tiêu chuẩn định mức trong phạm vi dự toán được duyệt. Đặc biệt, trong công tác kiểm soát chi XDCB, KBNN Tuyên Quang đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan có nhiều giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB. 

Bên cạnh đó KBNN Tuyên Quang đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thôn tin trong hoạt động nghiệp vụ KBNN; hoàn thành tốt việc kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức cán bộ và quản lý tài chính nội bộ…. Đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước giao kho bạc quản lý.

Với những kết quả và thành tích đạt được trong 05 năm qua, năm 2016 KBNN Tuyên Quang đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.Đồng chí Trương Trọng Dũng, Giám đốc KBNN Tuyên Quang trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân. 
 
Triển khai chương trình công tác năm 2017, KBNN Tuyên Quang đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để tổ chức thực hiện với phương châm: Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của hệ thống KBNN; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng NSNN; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đổi mới và sáng tạo; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những cố gắng và kết quả của KBNN Tuyên Quang đã đạt được trong năm 2016. Đồng chí nhấn mạnh trong năm 2017 đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động phối hợp cùng các ngành liên quan tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; bám sát kế hoạch phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tạo đà cho tăng trưởng phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm soát chi NSNN. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Dung đã trao Cờ thi đua của Thủ tướng cho KBNN Tuyên Quang; trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho KBNN Na Hang đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành Tài chính năm 2015.

Nhân dịp này, KBNN Tuyên Quang đã công bố các Quyết định khen thưởng của Bộ Tài chính, KBNN đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2015; các quyết định khen thưởng của Giám đốc KBNN Tuyên Quang cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác KBNN năm 2016.

 Đức Vĩnh

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục