Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017

12/1/2017 11:6

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 11/1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Văn Sáu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và cán bộ Thanh tra tỉnh.
 

 
 Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn phát biểu tại hội nghị.

Năm 2016, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã triển khai công tác thanh tra theo đúng nội dung, định hướng và yêu cầu. Toàn ngành đã triển khai 6.586 cuộc thanh tra hành chính và 252.592 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 59.403 tỷ đồng, 4.000 ha đất, đã kiến nghị thu hồi 37.957 tỷ đồng, 1.267 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 21.446 tỷ đồng, 2.735 ha đất; ban hành 162.894 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.403 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 1.763 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 90 vụ việc, 138 đối tượng. Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 363.405 lượt công dân, xử lý 157.426 đơn khiếu nại, tố cáo. Các cấp, các ngành tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, công tác thanh tra vẫn còn một số hạn chế như: một số địa phương, bộ, ngành triển khai kế hoạch thanh tra còn chậm; một số vấn đề bức xúc của xã hội chưa được làm rõ; việc ban hành kết luận thanh tra chưa đáp ứng quy định về thời gian, chất lượng, chưa đi sâu làm rõ trách nhiệm thực hiện chính sách, pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức…

Trong năm qua, ngành Thanh tra của tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo kế hoạch, qua thanh tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đã đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017 với các nội dung: Triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); đổi mới phương pháp làm việc, củng cố, kiện toàn bộ máy và xây dựng cán bộ, công chức ngành Thanh tra có kỷ cương, trách nhiệm, trình độ chuyên môn cao; nắm chắc tình hình, thanh tra đột xuất, phát hiện và xử lý các vi phạm; tăng cường đối thoại, vận động nhân dân trong giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài; thực hiện nghiêm Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đề xuất với Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung một số văn bản: Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo làm cơ sở đấu tranh, xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, nhất là đối với các đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối an ninh, trật tự, xúc phạm cán bộ, công chức; thay thế, bổ sung văn bản số 2695/TTCP-VP ngày 19-10-2012 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn ra thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo thành Thông tư để đảm báo tính pháp quy trong việc áp dụng giải quyết.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị ngành Thanh tra trong năm 2017 cần bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước để xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần tích cực vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, nhất là Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc. Nội dung thanh tra cần tập trung theo hướng tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên các lĩnh vực quản lý; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.
Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục