Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
2633/UBND-KGVX 12/09/2019 0:0 V/v triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế -xã hội của các dân tộc thiểu số năm 2019 và xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng kết quả điều tra DTTS trên địa bàn tỉnh
2617/UBND-KGVX 11/09/2019 0:0 V/v tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam
2612/UBND-TH 11/09/2019 0:0 V/v đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình công tác chủ yếu năm 2019 và xây dựng Chương trình công tác chủ yếu năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
2616/UBND-KGVX 11/09/2019 0:0 V/v tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số thuộc nhóm IV
933/QĐ-UBND 10/09/2019 0:0 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
2593/UBND-THCB 10/09/2019 0:0 V/v rà soát, thống kê, báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ hành chính công
916/QĐ-UBND 10/09/2019 0:0 về việc cấm, hạn chế phương tiện giao thông hoạt động trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Tuyên Quang
2587/UBND-KSTT 09/09/2019 0:0 V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019
2580/UBND-XD 09/09/2019 0:0 V/v kiểm tra, đề xuất giải quyết đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 29/TTr-SCT ngày 23/8/2019
2572/UBND-KGVX 06/09/2019 0:0 V/v chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ tổng duyệt Lễ khai mạc Liên hoan,Đêm hội Thành Tuyên năm 2019
2546/UBND-KGVX 04/09/2019 0:0 V/v bổ sung số liệu báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
2534/UBND-KGVX 03/09/2019 0:0 V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2019

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Liên kết chuyên mục