Quy tình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng giải quyết của Thanh tra tỉnh

9/9/2019 10:46

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND tỉnh công bố 28 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh.Quy trình thủ tục hành chính được tiếp nhận và kiểm tra
tính hợp lệ của hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Thanh tra tỉnh.

Theo đó, 28 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh gồm: cấp tỉnh 10 quy trình, trong đó, 6 quy tình nội bộ, 4 quy trình liên thông; cấp huyện 10 quy trình gồm 6 quy trình nội bộ, 4 quy trình liên thông; cấp xã 8 quy trình gồm 4 quy trình nội bộ, 4 quy trình liên thông.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công (Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang) ngay sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục