Công văn 2506/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v mời, đón tiếp đại biểu dự Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Thành Tuyên năm 2019

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 6 Văn hóa
Số ký hiệu: 2506/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 30/08/2019
Trích yếu: V/v mời, đón tiếp đại biểu dự Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Thành Tuyên năm 2019
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục