Công văn 2593/UBND-THCB của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v rà soát, thống kê, báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ hành chính công

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 27 Thủ tục hành chính
Số ký hiệu: 2593/UBND-THCB
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 10/09/2019
Trích yếu: V/v rà soát, thống kê, báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ hành chính công
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục