Công văn 2580/UBND-XD của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v kiểm tra, đề xuất giải quyết đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 29/TTr-SCT ngày 23/8/2019

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 17 Thông tin - Truyền thông
Số ký hiệu: 2580/UBND-XD
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 09/09/2019
Trích yếu: V/v kiểm tra, đề xuất giải quyết đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 29/TTr-SCT ngày 23/8/2019
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục