Công văn 2612/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình công tác chủ yếu năm 2019 và xây dựng Chương trình công tác chủ yếu năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 2612/UBND-TH
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 11/09/2019
Trích yếu: V/v đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình công tác chủ yếu năm 2019 và xây dựng Chương trình công tác chủ yếu năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục