Công văn 2616/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số thuộc nhóm IV

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 17 Thông tin - Truyền thông
Số ký hiệu: 2616/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 11/09/2019
Trích yếu: V/v tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số thuộc nhóm IV
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục