Họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020

14/3/2019 16:7

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 14/3, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh họp đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo kế hoạch giao và xét công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang chủ trì cuộc họp. 
 
Hội nghị được nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày Báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2018, 2019 đến hết ngày 13/3/2019.

Trong năm 2018, toàn tỉnh đã thi công, lắp đặt hoàn thành đưa vào sử dụng 275,009 km/275 km kênh, đạt 100 % kế hoạch năm; đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng 108,65/100,54 km đường, đạt 108,07% kế hoạch; đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 163/163 nhà, đạt 100% kế hoạch năm 2018 đề ra.

Tiến độ thực hiện trong năm 2019, về vấn đề kiên cố hóa kênh mương, tính đến ngày 13/3/2019 sở Nông nghiệp và PTNT đã ký hợp đồng với Công ty TNHH và Đầu tư xây dựng Thành Hưng 02 gói thầu mua sắm cấu kiện bê tông đúc sẵn để kiên cố hóa 275 km kênh mương với tổng trị giá 193,189 tỷ đồng; phối hợp với UBND các huyện, thành phố hoàn thành việc xây dựng kế hoạch cung ứng cấu kiện bê tông đúc sẵn đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, thời gian cung ứng bắt đầu từ ngày 13/3/2019 và đã cung ứng được 1,744 km xã Khuân hà huyện Lâm Bình, phấn đấu hoàn thành việc cung ứng xong trước ngày 31/8/2019. Việc bê tông hóa đường giao thông nội đồng, hiện nay UBND các huyện, thành phố đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện đấu thầu, ký kết hợp đồng cung ứng xi măng ống cống và lập kế hoạch để triển khai thi công các tuyến đường. Vấn đề xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuân viên hiện Sở Xây dựng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện việc lựa chọn nhà thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa thôn, bản, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2019; thời gian cung ứng cấu kiện dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 4/2019 và kết thúc trước ngày 30/11/2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo tình hình tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nêu ra những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện tại cơ sở.

Hội nghị cũng được nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới năm 2018 đối với 7 xã: Sơn Nam huyện Sơn Dương; xã Thái Long, xã Đội Cấn TP.Tuyên Quang; xã Phúc Ninh huyện Yên Sơn; xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên; xã Lăng Can, huyện Lâm Bình; xã Phúc Thịnh huyện Chiêm Hóa. Qua thẩm định, 7/7 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, các xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới và đạt tỷ lệ hài lòng và đồng thuận cao của người dân. Trong chương trình cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã xét công nhận 7 xã trên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những kết quả của các cấp, các ngành trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian vừa qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới các thành viên ban chỉ đạo cần kiểm tra, đôn đốc về tiến độ thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành tiêu chí, tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện hành phố. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện cung ứng cấu kiện nhà văn hóa thôn bản, đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo đúng kế hoạch đề ra.
Lâm Sơn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục