Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 58 /KH-UBND triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Chế độ, chính sách với vận động viên, huấn luyện viên có thành tích cao
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/6/2019.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2019
Hỗ trợ tới 100% học phí khóa đào tạo quản trị kinh doanh, dạy kỹ năng phòng chống xâm hại cho lớp 1, thí sinh có bằng trung cấp nghề được cộng tối đa 2 điểm tốt nghiệp THPT, ô tô dưới 20 năm sẽ được áp tiêu chuẩn khí thải mới… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng...

Giảm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/1//2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa có Quyết định số 109/QĐ-UBND ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 46 /KH-UBND triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND triển khai thi hành Luật Đặc xa năm 2018.

Chính sách hỗ trợ các hộ nuôi bị dịch tả lợn châu Phi
Đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ với mức tối thiểu 80% giá thị trường tại thời điểm và tại địa phương có dịch bệnh xảy ra.

Chính sách mới về người lao động nước ngoài ở Nhật Bản
Chính sách mở rộng tiếp nhận lao động nước ngoài tại Nhật Bản chính thức có hiệu lực vào ngày 1/4.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2019
Lãi suất chơi hụi/họ không quá 20%/năm, quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất và xe ô tô bán tải, tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho trường nếu đạt tỷ lệ sinh viên có việc làm… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2019.

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố triển khai Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chổng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quy định tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.

Hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Quy định​ mới về tìm người nhận trẻ em làm con nuôi
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.

Quy định mới về hoạt động triển lãm
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2019/NĐ-CP quy định về hoạt động triển lãm. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2019.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2019
Hộ nghèo được vay vốn tối đa 100 triệu đồng, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, đơn giản hóa chế độ báo cáo trong cơ quan Nhà nước, điều kiện lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2019.