Công văn 1268 /UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 6 Văn hóa
Số ký hiệu: 1268 /UBND-TH
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 13/05/2019
Trích yếu: V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục