Quyết định 473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực luật sư, trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 27 Thủ tục hành chính
Số ký hiệu: 473/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 13/05/2019
Trích yếu: Về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực luật sư, trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục