Công văn 1264 /UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT và tổng kết triển khai Chỉ thị số 17/CT-BTTTT

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 17 Thông tin - Truyền thông
Số ký hiệu: 1264 /UBND-KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 13/05/2019
Trích yếu: V/v báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT và tổng kết triển khai Chỉ thị số 17/CT-BTTTT
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục