Thông báo 40 /TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Kết luận cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019

Thể loại: Thông báo
Lĩnh vực: 4 Nông lâm nghiệp
Số ký hiệu: 40 /TB-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 13/05/2019
Trích yếu: Kết luận cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục