Quyết định 157 /QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 157 /QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 11/05/2019
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục