Công văn 1272 /UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lao động

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 1272 /UBND-KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 14/05/2019
Trích yếu: V/v báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lao động
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục