Công văn 1284 /UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 1284 /UBND-NC
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 15/05/2019
Trích yếu: V/v báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục