Nâng cao tỷ lệ TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

18/7/2019 10:10

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có công văn gửi Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Bưu điện tỉnh; UBND các huyện, thành phố về giải pháp nâng cao tỷ lệ TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.Cán bộ bộ phận giao dịch “Một cửa”, “một cửa liên thông” của thị
 trấn Sơn Dương phục vụ nhân dân cả ngày thứ bảy hàng tuần. Ảnh: Trang Tâm
 
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở; Thủ trưởng ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo điều kiện cho Bưu điện khi có nhu cầu bố trí quầy giao dịch tại Bộ phận Một cửa của cơ quan, đơn vị để tư vấn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Cơ sở vật chất, con người và các thiết bị cần thiết để bố trí quầy giao dịch do Bưu điện trang bị.

UBND các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Na Hang và Lâm Bình phối hợp với Bưu điện tỉnh lựa chọn hình thức thí điểm đảm bảo triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục