Đến tháng 12/2017 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,71%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 03/01/2018 15:24
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2018 19/1/2018 15:35

Ngày 19/1, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Chí Hiếu, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên,......

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ 11 19/1/2018 8:12

Sáng ngày 18/1, BCH Đảng bộ huyện Na Hang tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (khóa XXI), đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng......
Liên kết chuyên mục