Yên Sơn kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

12/10/2017 9:25

Tuyenquang.gov.vn: Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Sơn và UBKT các cấp trên địa bàn huyện đã kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở, tổ chức đảng dưới cơ sở về thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Qua đó kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong thực hiện nghị quyết.


Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm 20, xã Kim Phú (Yên Sơn) Lâm Trọng Ứng (bên phải)
vận động người dân trồng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.

Trong năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành và kiểm tra chuyên đề đối với tất cả các đảng bộ cơ sở về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2025. Các cấp ủy cơ sở đã kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp đối với 51 tổ chức cơ sở đảng; giám sát 64 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. UBKT Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT cấp cơ sở tập trung kiểm tra, giám sát đối với đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở về công tác triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Ông Bế Hữu Khái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Phú cho biết, sau cuộc giám sát của Huyện ủy và kiểm tra của Đảng ủy trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đối với UBND xã và các chi bộ trực thuộc, một số chi bộ chưa triển khai cụ thể tới đảng viên và nhân dân, chưa đưa ra các giải pháp cụ thể để vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng. Đối với UBND xã, sau kiểm tra, giám sát, UBND xã nhanh chóng khắc phục hạn chế trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vận động nhân dân các thôn giữ gìn vệ sinh môi trường. Trước đây, toàn xã chỉ có 14 thôn có các hộ dân đăng ký tham gia thu gom rác thải, nhưng đến nay, toàn xã có 23/26 thôn nhân dân đã đăng ký.

Thực hiện mục tiêu tăng thu nhập bình quân đầu người, Đảng ủy xã Kim Phú đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, trồng màu kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Hiện toàn xã có gần 20 ha cây ăn quả đã được chuyển đổi từ đất trồng cây lúa, màu kém hiệu quả. Nhiều tổ chức đảng ở cơ sở sau khi được kiểm tra, giám sát đã chủ động hơn trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết; sâu sát trong chỉ đạo các tổ chức đoàn thể vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện. 

Ông Đỗ Văn Dậu, Chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng cho biết, sau kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ ra những hạn chế trong việc lãnh đạo thực hiện nâng cao hệ số sử dụng đất, công tác quản lý khoáng sản và đất đai. UBND xã đã tiến hành rà soát toàn bộ diện tích đất có khả năng trồng thức ăn nguyên liệu cung cấp cho Công ty Sữa Hồ Toản và diện tích có thể vận động nhân dân trồng cây màu. Dự kiến hết năm nay, toàn xã sẽ trồng 75 ha cây ngô thức ăn gia súc và trên 25 ha cây rau màu các loại, đảm bảo nâng hệ số sử dụng đất từ 2,3 lần/năm lên 2,6 lần/năm.

Bên cạnh đó, UBND xã đã kiên quyết trong xử lý các cá nhân, hộ gia đình khai thác khoáng sản trái phép và vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai. Đến nay, ở một số thôn không còn tình trạng các hộ dân khai thác khoáng sản trái phép. Ngoài ra, xã đã tăng cường công tác quản lý các công trình hạ tầng nông thôn như duy tu, bảo dưỡng một số tuyến đường bê tông nông thôn có nguy cơ bị xuống cấp, đẩy nhanh tiến độ làm 3,4 km đường bê tông vào khu sản xuất và kiên cố hóa 900 mét kênh mương nội đồng theo kế hoạch năm 2017. Ông Đỗ Văn Dậu, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm, qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thẳng thắn chỉ rõ hạn chế của từng cán bộ, công chức, công tác quản lý, điều hành của UBND xã để điều chỉnh và làm rõ trách nhiệm.

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện đối với cấp ủy đảng cơ sở ở huyện Yên Sơn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghị quyết.

Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục