Đại Phú vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Ủy ban MTTQ xã Đại Phú (Sơn Dương) luôn xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng...

Lâm Bình thực hiện Chương trình 135: Tạo lực đẩy xây dựng nông thôn mới
Lâm Bình được đánh giá là một trong những địa phương triển khai thực hiện tốt Chương trình 135. Hiệu quả từ chương trình này đã tạo tiền đề vững chắc giúp nông thôn mới trên địa bàn huyện ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, tạo điều kiện giúp bà con dân...

Xã Ngọc Hội huyện Chiêm Hóa phát huy nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới
Xác định giao thông là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Hội đã và đang tập trung các nguồn lực triển khai thực hiện có kết quả. Trong đó yếu tố xã hội hóa trong nhân dân đang được phát huy và ngày càng thể hiện là nguồn lực nội lực...

Lâm Bình bê tông hóa đường giao thông nông thôn
Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Lâm Bình phấn đấu phát triển mạng lưới giao thông theo hướng thông suốt, bảo đảm thúc đẩy giao thương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Huyện đoàn Lâm Bình tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với xây dựng nông thôn mới
Ngày 4/6/2019, tại xã Lăng Can, Huyện đoàn Lâm Bình đã tổ chức Lễ khởi động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019; với chủ đề Thanh niên Lâm Bình tình nguyện vì cộng đồng.

Xuân Quang tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Tối ngày 5/6 tại nhà văn hóa thôn Ngoan B, xã Xuân Quang, Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao huyện Chiêm Hóa phối hợp với UBND xã Xuân Quang tổ chức giao lưu văn nghệ, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới đã thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc thôn Ngoan B và các thôn lân...

Ngành ngân hàng chung tay xây dựng nông thôn mới Kim Quan
Kim Quan (Yên Sơn) là một trong 6 xã của tỉnh thực hiện mục tiêu về đích xây dựng nông thôn mới năm 2019. Tuy nhiên, xã còn nhiều khó khăn.

Hội LHPN huyện Chiêm Hóa truyền thông về nông thôn mới tại Tân Thịnh
Thực hiện Kế hoạch 146 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về truyền thông Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2019. Sáng ngày 30/5, Hội LHPN huyện Chiêm Hóa đã tổ chức chương trình truyền thông tại thôn Đồng Quang, xã Tân Thịnh. Tham gia...

Huy động sức dân làm đường bê tông nông thôn
Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, việc bê tông hóa đường giao thông nông thôn đã huy động được sự vào cuộc tích cực của người dân trên địa bàn huyện Yên Sơn. Từ đó, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, tạo nên diện mạo cho nông thôn mới, tạo điều kiện cho sự phát...

Xã Thượng Lâm thực hiện cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã được các tầng lớp nhân dân xã Thượng Lâm tích cực hưởng ứng gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cuộc vận động đã khơi dậy mạnh mẽ...

Huyện Chiêm Hóa tổ chức họp đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Tân Thịnh đến tháng 5/2019
Ngày 20/5/2019 tại xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã đến tháng 5 năm 2019.

Lấy dân làm gốc trong xây dựng hạ tầng nông thôn
Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc” đã và đang giúp cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh phát huy hiệu quả quyền làm chủ của nhân dân. Những công trình theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông...

Công nhận xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa đạt chuẩn nông thôn mới 2018
UBND tỉnh vưa ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Chung sức xây dựng nông thôn mới
Chi đoàn thôn 20, xã Kim Phú (Yên Sơn) có 20 ĐVTN. Phát huy vai trò “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”, Chi đoàn đã tích cực tuyên truyền, giới thiệu việc làm cho ĐVTN ở các công ty trong và ngoài tỉnh.

Xã Đà Vị nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, chính quyền và Nhân dân xã Đà Vị (Na Hang) đã nỗ lực hoàn thành 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện nay xã đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành tiếp các tiêu chí còn lại trong thời gian sớm nhất.

Đoàn xã Thái Bình tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
Phát huy sức trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, năm 2018 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) của xã Thái Bình (Yên Sơn) đã tích cực đóng góp sức người, sức của hoàn thành nhiều phần việc, công trình thanh niên ý nghĩa, góp phần phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm...

Thiện Kế huy động sức dân xây dựng hạ tầng nông thôn
Từ nhiều nguồn vốn, xã Thiện Kế (Sơn Dương) tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, thay đổi diện mạo nông thôn, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đổi thay ở Đại Phú
Đến Đại Phú những ngày này, có thể cảm nhận rõ những đổi thay của địa phương sau gần 1 năm hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Những tuyến đường trong xã được đổ bê tông rộng và sạch đẹp; các công trình phúc lợi, nhà họp thôn được xây dựng kiên cố; người dân hăng say thi đua lao...

Tràng Đà đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất
Xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang) và xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) là hai xã của tỉnh thực hiện mục tiêu đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao theo Quyết định số 269, ngày 3-10-2018 của UBND tỉnh về việc ban hành “Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã NTM nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn...

Kim Quan 'Yên Sơn' tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới
Khí thế xây dựng nông thôn mới ở xã Kim Quan huyện Yên Sơn chưa bao giờ được người dân nơi đây, hưởng ứng tích cực tham gia thực hiện như trong thời gian này, tiêu chí giao thông một trong những tiêu chí được xã lựa chọn triển khai có tính đột phá để đưa xã hoàn thành 19/19 tiêu...
Liên kết chuyên mục