4 xã của tỉnh công bố hết dịch tả lợn châu Phi

4/7/2019 11:12

Tuyenquang.gov.vn: Hiện đã có 4 xã đầu tiên của tỉnh công bố hết dịch tả lợn châu Phi (DTLCP)Đàn lợn nuôi tại xã Tri Phú (Chiêm Hóa).
 
Báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, 4 xã đầu tiên của tỉnh công bố khống chế, dập tắt được dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn, gồm: Tri Phú, Phúc Sơn, Yên Nguyên (Chiêm Hóa); Công Đa (Yên Sơn). Đây là 4 xã sau 30 ngày kể từ ngày phát sinh ổ dịch, không ghi nhận thêm ổ dịch mới, không có lợn nhiễm bệnh phải tiêu hủy, đàn lợn được bảo toàn.

PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục