Công văn 1883 /UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 1883 /UBND-KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 05/07/2019
Trích yếu: V/v tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục